Home » Diversen » Studietracks

STUDIETRACKS


 

Wij willen allemaal graag ‘bij de tijd blijven’ en vooral gebruik maken van nieuwe mogelijkheden en technieken die zich op elk vlak aandienen. Onze ouders hebben het nog zonder wasmachine, koelkast en auto moeten stellen. In onze jeugd al wel enige tijd uitgevonden, alleen nog lang niet voor iedereen bereikbaar. Maar de meest ingrijpende uitvinding van de laatste tientallen jaren is toch wel de computer met daarmee onlosmakelijk verbonden: internet.

 

Ik hoef niemand te vertellen wat de bijna onuitputtelijke mogelijkheden van de computer kunnen zijn. Maar laat ik me beperken tot mijn eigen vakgebied: het gemak dat internet aan de muzikant in het algemeen en in het bijzonder: aan een koor kan toevoegen.

Wat dat betreft is het instuderen van de partijen door middel van geluidsdragers een van die hedendaagse verworvenheden. Ging dat enkele decennia terug nog met ingezongen cassettebandjes, tegenwoordig maakt men gebruik van cd’s en mooier nog: van midi-files die simpel via internet gedistribueerd kunnen worden.

 

Het is nog niet zo lang geleden dat er in een gemiddeld koor hooguit een handjevol mensen was dat over een e-mailadres beschikte. Toen deze mogelijkheid geleidelijk aan gemeengoed werd, stond ik aanvankelijk te juichen. Wat heerlijk, nu zijn we van dat tijdrovende noten rammen af en kunnen we in een veel eerder stadium werken aan datgene waar we tenslotte voor gekomen zijn: muziek maken!

 

Denk eens aan de volgende punten:

1] Wanneer we tijdens een repetitie op de ‘ouderwetse’ manier noten instuderen, komt in een SATB-koor elke partij slechts gedurende een kwart van de tijd aan bod. De overige tijd moet er worden gewacht op de andere drie stemmen. (Wat ook weer kletsen in de hand werkt.)

2] Een nieuw koorlid kan meteen aanschuiven en zich op eigen kracht eerder repertoire eigen maken. Het is immers ondoenlijk daar weer net zoveel aandacht aan te besteden als bij de eerste keer instuderen van het hele koor.

3] We zijn veel eerder toe aan het vervolmaken van de muziek.

4] Het is ontspannend tijdverdrijf om met zo’n midi mee te zingen. Als je graag zingt, tenminste. Maar ik neem aan dat koorzangers dat doen! Het is gewoon leuk!

 

We schrijven 2017! We gaan niet meer met de trekschuit naar Appingedam, sturen evenmin een postduif op pad met onze liefdesbrieven. Vooruitgang heet zoiets! Als die er niet was, liepen we nu nog steeds in een berenvel en met een knots rond!

 

Maar helaas… Zoals met zoveel andere zaken kleven er aan deze oplossing behalve voor- ook nadelen.

Veel mensen ‘komen er niet toe’ om thuis daadwerkelijk met de midi’s te werken, terwijl anderen er juist heel enthousiast mee aan de slag gaan. Op die manier ontstaat er een tweedeling in het koor. Wie braaf heeft geoefend zingt snel zijn partijtje weg maar moet toch wachten op de mindere broeders bij wie als vanouds de noten eindeloos herhalend moeten worden aangeleerd. Op die manier komen zij minder aan de beurt en worden zij in feite voor de eigen ijver gestraft. Voor deze groep is dit artikel dan ook niet bedoeld.

 

Aan de anderen zou ik willen zeggen: realiseer je wat meezingen in een koor voor je betekent. Wat zijn je verwachtingen en verantwoordelijk- heden? Er is niets op tegen om een koorrepetitie als een gezellig, wekelijks uitstapje te zien, dat is een aangename bijkomstigheid. Maar ben je bereid er ook een beetje extra tijd en moeite in te steken?

Elke instrumentalist moet zijn partijen thuis instuderen voordat hij/zij op de orkestrepetitie of de clubavond van de band verschijnt. Men zal zich werkelijk heel ongemakkelijk voelen als de noten niet gekend zijn. Wat is dan eigenlijk het verschil met een koor…?