Home » Dirigent

Dirigent

MARLOUS SMIT-

VAN DEN HOVEN 

 

 

Marlous studeerde af aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en het Conservatorium van Rotterdam met als hoofdvakken solozang en piano.

Door haar werk als begeleider van vocale en instrumentale solisten kwam zij in aanraking met diverse vocale gezelschappen. Omdat daarin haar zang- en piano-opleiding beide aan bod kwamen, volgde zij gedurende een aantal jaren koordirectiecursussen bij Unisono, voorheen genoemd Samenwerkende Nederlandse Korenorganisaties, die destijds onder leiding stonden van respectievelijk Marc Versteeg en Oane Wierdsma.

Jarenlang voerde zij een lespraktijk aan huis en was zij als pianodocente verbonden aan de SKVR te Rotterdam en de muziekschool te Krimpen a/d IJssel. Tevens was zij als pianiste en dirigent werkzaam bij operette-, musical- en popkoren en leidde zij het salonensemble Bonjour Madame. Dit gezelschap verzorgde gedurende 23 jaar vele optredens in Nederland en soms daarbuiten. De bezetting varieerde van pianotrio tot pianokwintet.

Omdat er van de werken die zij wilde uitvoeren lang niet altijd geschikte partituren voorhanden waren, ontstond er steeds meer de behoefte gebruik te maken van eigen arrangementen.

Thans is zij de vaste arrangeur van muziekuitgeverij Marley Music en het Vlaamse kamerorkest Andante Favore. Ook zijn veel van de uitgevoerde werken van Bel Canto van haar hand.